lijn vlag
 
Het gebied Gotera
Map Ethiopia
ANALFABETISME EN ARMOEDE
Om een inkijkje te geven in het leven van een kind in Gotera willen wij u graag voorstellen aan Gemechu.
Zijn moeder is vier jaar geleden overleden. Het gezin is erg arm. Aan bezit hebben zij in de woning alleen een houten bankje, een kookpot en een leren vel dat in de hut hangt en waar ze met zijn zessen op slapen. Verder hebben ze een klein stukje grond en twee ossen. Gemechu’s vader is analfabeet en de enige manier om aan eten te komen is dit zelf te verbouwen.
Gemechu is ongeveer 11 jaar (hij weet zijn geboortejaar niet). Samen met zijn vader en zijn vier zussen (de jongste is circa 8 en de oudste 17) woont hij in deze hut.
Gemechu's woning
Een kind in Gotera: Gemechu
Samen met zijn zussen helpt Gemechu zijn vader waar hij kan. Hij verricht zware arbeid op het land. Tot voor kort verbouwden ze alleen tef (een soort graan), maar sinds kort telen ze ook maïs. Helaas mislukt de oogst regelmatig. Alleen met hulp van buitenaf is er voor hem, zijn zussen en zijn vader genoeg voeding om te kunnen overleven.
Sinds vier jaar mogen Gemechu en zijn zussen naar school. Gemechu is net overgegaan naar de vierde klas. Gemechu wil later graag advocaat worden. Wij hopen dat wij hem kunnen helpen deze droom te verwezenlijken.
In heel Ethiopië is het aantal analfabeten hoog (57,3% in 2012), maar in plattelandstreken zoals Gotera ligt dit percentage nog veel hoger.
In 2008 was vrijwel iedereen in Gotera ongeschoold, simpelweg omdat er nooit een school is geweest in dit gebied. Vorige generaties hebben dan ook geen opleiding genoten en kunnen hun kinderen niet méér bijbrengen dan het weinige wat hen bekend is.
Als gevolg van het analfabetisme leeft naar schatting meer dan 98% van de bevolking in Gotera onder de armoedegrens. Dit wil zeggen dat er geen geld is voor voldoende voedsel, goede huisvesting, goed onderwijs, kleding, schoon drinkwater en goede gezondheidszorg.
LEVENSONDERHOUD
Door het analfabetisme leeft het merendeel van de bevolking in Gotera noodgedwongen van de landbouw. Vrijwel alle kinderen helpen mee, maar de oogst brengt vaak te weinig op om het gezin voldoende te kunnen voeden. Dit is onder andere te wijten aan beperkte of achterhaalde kennis als gevolg van het analfabetisme, primitieve (zelfgemaakte) landbouwwerktuigen, een sterk wisselend klimaat en een zeer grillig regenseizoen en een beperkte hoeveelheid land.

Voor deze generatie kinderen lijkt een toekomst in de landbouw helemaal uitzichtloos. De grond wordt van generatie op generatie verdeeld over de zonen, maar door de grootte van de gezinnen blijft er steeds minder over om te verdelen.

Er móet daarom een andere bron van inkomsten worden gezocht, en zonder educatie lijkt dat onmogelijk.
De streek Gotera ligt ongeveer 210 km ten westen van de hoofdstad Addis Abeba. Door de slechte wegen komt dit neer op ongeveer vier uur rijden tot het laagst liggende gedeelte en vanaf daar is de weg per auto vaak onbegaanbaar, zeker in het regenseizoen.

Het gebied Gotera begint na het dorpje Ejaji en loopt tot aan de top van de berg. De school ligt ongeveer in het midden van het gebied.
Andere kalender...
Het Ethiopisch kalenderjaar is anders dan onze (Gregoriaanse) kalender.
Op 11 september 2014 in onze tijd, vierde zij nieuwjaarsdag van het jaar 2007.

Andere klok...
Naast een andere kalender hebben zij ook een andere klok. Zij tellen de uren vanaf zonsopgang (voor ons circa 7 uur ‘s ochtends). Rond lunchtijd is het daar 6 uur en tegen de tijd dat de zon weer ondergaat in het daar 12 uur. Daarna beginnen ze weer bij 1 en is het rond middernacht dus weer 6 uur. Omdat ze zo dicht bij de evenaar zitten kunnen ze ‘rekenen’ op de zon.

Tachtig talen...
In Ethiopië worden meer dan 80 talen gesproken, met ten minste 200 dialecten. De officiële taal in Ethiopië is Amhaars, maar slechts 32,7% van de bevolking beheerst deze.

In Gotera spreekt met Oromiyaans (Oromo). Deze taal wordt gesproken door 31,6 % van de Ethiopische bevolking.

Vergroening..
Waar wij te maken hebben met een vergrijzing van de bevolking, kent Ethiopië een zeer jonge en explosief groeiende bevolking. De bevolking groeide van 33,5 miljoen in 1983 tot 93,8 miljoen in juli 2012.

Grootte gezinnen
Gemiddeld krijgt een gezin in Ethiopië 6 kinderen. Volgens het U.S census bureau zal Ethiopië hierdoor in 2050 meer dan278 miljoen mensen tellen.