lijn vlag
   
Kosten Mucaa Projecten
Sinds de start van Stichting Mucaa in oktober 2010 hebben wij meer dan 155.000 euro aan donaties en sponsorgelden mogen ontvangen. Dankzij al deze steun konden we in 2013 een basisschool bouwen voor de kinderen in Gotera (Ethiopië). De kosten van de bouw en de inrichting bedroegen circa 95.000 euro.

 

Bovenstaande gegevens zijn gebaseerd op bankoverzichten. Voor onze jaarrekeningen zie onderstaand overzicht.
We streven ernaar om 100% van de donaties die door u gedaan worden direct te besteden aan onze doelen in Gotera. Reiskosten, accountantskosten e.d. zijn natuurlijk niet te vermijden, maar om deze kosten ‘terug te verdienen’ dragen we zelf ook een steentje bij en organiseren we ieder jaar één of meerdere acties. Met de netto opbrengst hiervan is het ons gelukkig in 2014 weer gelukt om al die kosten ruimschoots te dekken.
txt 100%
diagram uitgaven 2014
uitgaven 2014
legenda inkomsten 2014
€ 65.025
€ 14.645
€ 58.908
€ 77.000
Totale inkomsten 2014 incl acties:
Totale uitgaven incl. doelen:
Saldo 1 januari 2015:
Geraamde kosten doelen:
In 2014 hebben we aan donaties en sponsoring 52,925 euro mogen ontvangen. Hiervan hebben we in 2014 6.273 euro aan onze doelen besteed. Het overige deel wordt dit jaar besteed aan de schoon watervoorziening en het moestuinproject.
legenda uitgaven 2014
diagram inkomsten 2014
inkomsten 2014
Projectplan voeding en schoon drinkwater
jaarrekening accountant sept. 2012-2013
download documenten
Voor de watervoorziening komen de kosten op
circa 45.000 euro. Hiervoor is de financiering rond. De Ethiopische overheid wil dit plan samen met ons aanpakken, zodat zij direct een waterleiding kunnen doorleggen voor omliggende gebieden. We wachten tot de regering het budget vrijgeeft aan de lokale overheid. Zoals het er nu naar uitziet zullen de werkzaamheden hiervoor mid 2015 van start gaan.

Het moestuinproject is een grootschalig project waarbij de totale kosten geraamd zijn op circa 32.000 euro. Dit totale bedrag hebben we nog niet ingezameld, maar we kunnen al wel snel aan de slag met de testfase met de eerste gewassen.

Voor meer foto’s van de speeltuin klik hier...
speeltuin Gotera
Op initiatief van kinderen van Basisschool de Zandberg en dankzij hun inzamelingsactie konden we in de tussentijd nog iets moois doen in Gotera: de aanleg van een speeltuin. De kosten hiervoor bedroegen 5000 euro.
Voor meer foto’s van de school klik hier...
Kinderen in de klas Gotera
KvK uitreksel Stichting Mucaa
Notariele statuten stichting Mucaa
offerte aannemer bouw Gotera School
financiele verantwoording 2010-2013
jaarrekening 2011-2012