lijn vlag
   
Over Mucaa...
Eind 2009 adopteerden de oprichters een tweeling uit Ethiopië. Bij een bezoek aan de geboortestreek van hun kinderen schrokken ze zo van de omstandigheden waarin kinderen daar leven dat ze hen graag wilden helpen de vicieuze cirkel van armoede te doorbreken.
Het eerste doel werd het verwezenlijken van de grote droom van de bevolking: goed en gratis onderwijs voor alle kinderen in Gotera. Dankzij alle steun werd dat doel in september 2013 bereikt en zitten er nu circa 800 leerlingen trots in de schoolbanken.
Maar met alleen een school zijn ze er helaas niet. Voorlopig zijn vrijwel alle ouders nog analfabeet en heerst er enorme armoede. Een groot deel van de kinderen is ondervoed en het gebrek aan schoon drinkwater veroorzaakt veel ziekte en leed. Daar wil Mucaa graag zo snel mogelijk iets aan doen door het moestuinproject en de aanleg van een watervoorziening. Helpt u mee?
kinderen starten aan hun allereerste school
24 sept. 2013: De kinderen betreden de Gotera Lelistu Basisschool voor hun allereerste schooldag. Klik hier voor meer foto's en verslagen van de bouw tot aan de opening.
Helpt u mee?
Wilt u graag een bijdrage leveren aan een langer en gezonder leven voor kinderen in Gotera? We zijn bijzonder blij met uw steun!    
button doneren
U doet ons een groot plezier door ons leuk te vinden en dit te delen met anderen op:        
facebook
lijn
schoon drinkwater
In Gotera komt er geen water uit kranen. Kinderen moeten vaak dagelijks kilometers afleggen om drinkwater te halen uit de Rafiso Agelo rivier. Deze rivier gebruiken ze ook om hun was in te doen en om zichzelf te wassen. Het water is sterk vervuild en het veroorzaakt veel ziektes zoals diarree, buiktyfus en parasitaire infecties. Deze ziektes kunnen ernstige en zelfs fatale gevolgen hebben. We willen daarom graag zo snel mogelijk zorgen voor een schoon watervoorziening. 

In totaal wonen er circa 1900 mensen in Gotera en na uitvoering onderzoek blijkt dat er aan de andere kant van de heuvel een bron is. Als we vanuit daar een leidingnetwerk aanleggen naar Gotera met een aantal distributiepunten kunnen we zorgen dat we alle mensen in dit gebied kunnen helpen aan voldoende schoon drinkwater voor nu én in de toekomst.
Omdat vrijwel alle volwassenen analfabeet zijn, moeten gezinnen in Gotera noodgedwongen leven van de landbouw op hun stukje grond. Alle kinderen helpen mee waar ze kunnen, maar het levert veel te weinig op. Door gebrek aan kennis en geld voor goede zaden en gereedschap mislukken oogsten regelmatig en als er voeding is, is het steeds hetzelfde: maïs of teff. Dit veroorzaakt ondervoeding en voor kinderen in de groei is dit funest. 

De grond is erg vruchtbaar en in het heersende klimaat kunnen tal van gewassen geteeld worden. Wij willen de kinderen graag leren hoe ze al die gewassen kunnen verbouwen zodat ze straks zelfstandig kunnen zorgen voor een voldoende gezonde voeding. Bij de school komt een moestuin waar ze les krijgen. Met de zaden die ze mee naar huis krijgen, kunnen ze het meteen op hun eigen stuk grond toepassen én het aan hun ouders leren.
Stichting Mucaa is door de belastingdienst gekenmerkt als ANBI instelling (Algemeen Nut Beogende Instelling). Klik hier voor meer informatie over de voorwaarden.                    
ANBI STATUS
voeden